Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 14:35 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEPB400719
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสุขศึกษาป.4 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 19 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 7 ต.ค. 2552 เวลา 10:04 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา