Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 20:37 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEPA300718
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสุขศึกษาป.3 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 17 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 7 ต.ค. 2552 เวลา 9:40 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา