Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 2557 | 5:12 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEPA100716
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสุขศึกษาป.1 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 16 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 6 ต.ค. 2552 เวลา 17:40 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา