Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 6:18 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : ARPB600715
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5

จำนวนข้อ  : 18 ข้อ
วิชา  : 

ศิลปะ

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 6 ต.ค. 2552 เวลา 15:32 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา