Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 5:59 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : ARPB500712
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 5

จำนวนข้อ  : 17 ข้อ
วิชา  : 

ศิลปะ

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 6 ต.ค. 2552 เวลา 14:27 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา