Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 23:34 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : จอมใจ
จอมใจ
รหัสข้อสอบ  : SCMB607074
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่3

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.6
สร้างเมื่อ  : 29 ก.พ. 2555 เวลา 14:28 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา