Log in | วันพุธที่ 16 เม.ย. 2557 | 12:20 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : จอมใจ
จอมใจ
รหัสข้อสอบ  : SCMB607074
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่3

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.6
สร้างเมื่อ  : 29 ก.พ. 2555 เวลา 14:28 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา