Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 12:56 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCPA300070
ชื่อข้อสอบ  : 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 18 ส.ค. 2552 เวลา 14:59 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา