Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 2557 | 20:02 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOMA300692
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่18

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.3
สร้างเมื่อ  : 5 ต.ค. 2552 เวลา 11:14 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา