Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 4:37 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOMA200675
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่20

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 2 ต.ค. 2552 เวลา 14:11 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา