Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 6:39 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB606626
ชื่อข้อสอบ  : 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.6

จำนวนข้อ  : 12 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 7 ก.พ. 2555 เวลา 20:29 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา