Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 21:28 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB606624
ชื่อข้อสอบ  : 

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ป.6

จำนวนข้อ  : 14 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 7 ก.พ. 2555 เวลา 20:17 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา