Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 5:32 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB506577
ชื่อข้อสอบ  : 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 6 ก.พ. 2555 เวลา 0:06 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา