Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 8:00 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB506572
ชื่อข้อสอบ  : 

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ ป.5

จำนวนข้อ  : 11 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 5 ก.พ. 2555 เวลา 23:13 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา