Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 0:39 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEPA106552
ชื่อข้อสอบ  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่13

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 5 ก.พ. 2555 เวลา 9:56 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา