Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 18:07 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPA106549
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่29

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 5 ก.พ. 2555 เวลา 9:12 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา