Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 13:22 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB506525
ชื่อข้อสอบ  : 

ระบบเศรษฐกิจ ป.5

จำนวนข้อ  : 11 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 5 ก.พ. 2555 เวลา 7:45 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา