Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 15:42 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : SCPA106414
ชื่อข้อสอบ  : 

วิทยาศาสตร์ ป.1 ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 3 ก.พ. 2555 เวลา 11:06 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา