Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 17:24 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : SOPA106410
ชื่อข้อสอบ  : 

สังคมศึกษา ป.1 ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 3 ก.พ. 2555 เวลา 10:44 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา