Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 6:41 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB506301
ชื่อข้อสอบ  : 

พุทธประวัติ ป.5

จำนวนข้อ  : 11 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 28 ม.ค. 2555 เวลา 1:20 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา