Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 8:21 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCPB606277
ชื่อข้อสอบ  : 

ฤดูกาลต่างๆ ป.6

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 27 ม.ค. 2555 เวลา 21:11 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา