Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 17:53 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCPB606276
ชื่อข้อสอบ  : 

ไฟฟ้าน่ารู้ ป.6

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 27 ม.ค. 2555 เวลา 21:04 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา