Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 14:52 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCPB606240
ชื่อข้อสอบ  : 

การเจริญเติบโตของร่างกาย ป.6

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 23 ม.ค. 2555 เวลา 8:05 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา