Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 16:08 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : THPB406191
ชื่อข้อสอบ  : 

คำราชาศัพท์ ป.4 ชุดที่ 2

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : 
สร้างเมื่อ  : 18 ม.ค. 2555 เวลา 19:30 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา