Log in | วันพุธที่ 16 เม.ย. 2557 | 21:16 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : THMA300615
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่9

จำนวนข้อ  : 13 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ม.3
สร้างเมื่อ  : 29 ก.ย. 2552 เวลา 16:13 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา