Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 2557 | 0:15 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : THMA300611
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่5

จำนวนข้อ  : 12 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ม.3
สร้างเมื่อ  : 29 ก.ย. 2552 เวลา 14:58 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา