Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 22:14 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCMA300595
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.3
สร้างเมื่อ  : 28 ก.ย. 2552 เวลา 16:49 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา