Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 1:51 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCMA300593
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.3
สร้างเมื่อ  : 28 ก.ย. 2552 เวลา 16:17 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา