Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 16:12 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : yagusa
yagusa
รหัสข้อสอบ  : ARPB605915
ชื่อข้อสอบ  : 

ทัศนศิลป์ ป.6

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ศิลปะ

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 30 ธ.ค. 2554 เวลา 20:43 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา