Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 8:41 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAMA300581
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 8 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.3
สร้างเมื่อ  : 28 ก.ย. 2552 เวลา 11:11 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา