Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 23:34 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOMA200575
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 25 ก.ย. 2552 เวลา 16:04 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา