Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 15:21 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCMA200570
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาวิทยาศาสตร์ม.2 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 25 ก.ย. 2552 เวลา 14:08 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา