Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 10:24 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : THMA200567
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่7

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 25 ก.ย. 2552 เวลา 11:25 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา