Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 14:54 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Nattamol Punsri
Nattamol Punsri
รหัสข้อสอบ  : SCPB605656
ชื่อข้อสอบ  : 

ธาตุต่างๆ

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 22 ธ.ค. 2554 เวลา 18:59 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา