Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 7:25 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : THPB505452
ชื่อข้อสอบ  : 

คำควบกล้ำ ป.5

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 17 พ.ย. 2554 เวลา 14:28 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา