Log in | วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 | 16:21 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : LAMA100541
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาภาษาอังกฤษม.1 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 22 ก.ย. 2552 เวลา 15:17 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา