Log in | วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 | 18:22 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCPB400054
ชื่อข้อสอบ  : 

วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2

จำนวนข้อ  : 12 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 18 ส.ค. 2552 เวลา 11:25 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา