Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 16:27 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : THPA300053
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 18 ส.ค. 2552 เวลา 11:02 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา