Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 10:54 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB405299
ชื่อข้อสอบ  : 

เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ ป.4

จำนวนข้อ  : 12 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 18 ต.ค. 2554 เวลา 11:07 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา