Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 18:17 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB405268
ชื่อข้อสอบ  : 

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.4

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 14 ต.ค. 2554 เวลา 16:51 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา