Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 23:00 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEMA100521
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่9

จำนวนข้อ  : 16 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 21 ก.ย. 2552 เวลา 14:02 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา