Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 16:53 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCPA300051
ชื่อข้อสอบ  : 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 18 ส.ค. 2552 เวลา 10:41 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา