Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 20:34 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCPA200049
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

จำนวนข้อ  : 30 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 18 ส.ค. 2552 เวลา 10:09 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา