Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 18:30 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : THPA100481
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่10

จำนวนข้อ  : 14 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 16 ก.ย. 2552 เวลา 14:49 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา