Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 17:20 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCMB400045
ชื่อข้อสอบ  : 

วิทยาศาสตร์ ม.4

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.4
สร้างเมื่อ  : 17 ส.ค. 2552 เวลา 17:55 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา