Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 6:42 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : รักแท้ ที่ใจปรารถนา
รักแท้ ที่ใจปรารถนา
รหัสข้อสอบ  : SCMB504457
ชื่อข้อสอบ  : 

วิกฤตการณ์พลังงาน

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.5
สร้างเมื่อ  : 6 ก.ย. 2554 เวลา 9:35 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา