Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 6:04 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOMA000445
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสังคมศึกษา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : มัธยมต้น
สร้างเมื่อ  : 27 ส.ค. 2552 เวลา 14:07 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา