Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 6:25 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPA200440
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 27 ส.ค. 2552 เวลา 11:46 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา