Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 3:02 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : kaewnapha
kaewnapha
รหัสข้อสอบ  : SCPB504399
ชื่อข้อสอบ  : 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 2 ก.ย. 2554 เวลา 9:40 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา