Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 20:53 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : พีท
พีท
รหัสข้อสอบ  : KA004321
ชื่อข้อสอบ  : 

บวกเลข สำหรับเด็กอนุบาล

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก

ระดับชั้น  : ปฐมวัย
สร้างเมื่อ  : 22 ส.ค. 2554 เวลา 17:07 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา