Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 12:20 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPA100415
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่5

จำนวนข้อ  : 18 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 26 ส.ค. 2552 เวลา 14:31 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา